What is Rotary?

What is Rotary?

Rotary Logo

โรตารีคืออะไร?

โรตารีเป็นองค์กรของผู้นำทางธุรกิจและวิชาชีพ ซึ่งให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมการ ยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณ ในทุกอาชีพ และสร้างสรรค์ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างกันในโลก

โรตารีได้เริ่มขึ้นด้วย การก่อตั้งสโมสรโรตารีชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสโมสรแห่งการบำเพ็ญประโยชน์แห่งแรกของโลก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1905 สโมสรดังกล่าวได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยทนายความหนุ่มชื่อ พอล พี แฮริส และ สหายอีก 3 คน เขาปรารถนาจะระลึกถึง มิตรจิตที่เขารู้สึกต่อกลุ่มนักธุรกิจในเมืองเล็กๆ ที่เขาเติบโตขึ้นมา

การประชุมประจำสัปดาห์ของเขาจะ “หมุนเวียน” ผลัดเปลี่ยนกันไปตามสถานที่ทำงานต่างๆ ของเขา โดยตั้งเป็นสโมสรแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ เรียกว่า สโมสรโรตารี

ในปัจจุบัน โรตารีเจริญรุ่งเรืองด้วยมีสโมสรต่างๆ ถึง 27,000 สโมสร และมีสมาชิกสโมสรทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี เป็นจำนวนถึง 1.2 ล้านคน ซึ่งให้การบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านชุมชน เช่นเดียวกันในทุกๆ ประเทศทั่วโลก

วัตถุประสงค์ของโรตารี

วัตถุประสงค์ของโรตารี คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

 1. การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์
 2. การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าในการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 3. การให้โรแทเรียนทุกคนนำเอาอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจ และชุมชน
 4. การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตรสัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลกที่มีอุดมการณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

แนวทางแห่งการบำเพ็ญประโยชน์

 1. การบริการสโมสร การให้บริการแก่สโมสรโรตารีเพื่อที่จะ ทำให้สามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมิตรภาพ
 2. การบริการด้านอาชีพ การยกระดับมาตรฐานแห่งการปฏิบัติการ ชีวิตแห่งธุรกิจและวิชาชีพของบรรดาโรแทเรียนทั้งหลาย
 3. การบริการชุมชน การบ่งชี้ความต้องการต่างๆ ในชุมชนของสโมสรโรตารี และการเข้าถึงของความต้องการเหล่านั้น ด้วยการดำเนินโครงการต่างๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์
 4. การบริการระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานเพื่อความเข้าใจและสันติสุขระหว่างกันในนานาประเทศ โดยการส่งเสริมไมตรีจิตระหว่างมวลชน

การทดสอบ 4 แนวทาง

การทดสอบ 4 แนวทางนี้เป็นข้อความในรูปคำถามง่ายๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิด พูดหรือกระทำ ดังนี้

 1. เป็นความจริงหรือไม่?
 2. เป็นการเที่ยงธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือไม่?
 3. เสริมสร้างไมตรีจิตและมิตรภาพหรือไม่?
 4. จะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

สมาชิกภาพ

โรตารีสากลเป็นองค์กรของสโมสรโรตารีทั่วโลก สโมสรโรตารีต่างๆ จะเลือกโครงการในการบำเพ็ญประโยชน์ของตนตามความต้องการ และความจำเป็นของท้องถิ่นเป็นหลัก

สโมสรทั้งหลายดำเนินการโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ความหิวโหยและการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อม การรู้หนังสือและการช่วยเหลือทางด้านอาชีพ การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งการช่วยเหลือคนชราและคนหนุ่มสาว

สมาชิกสโมสรทั้งหลายสนับสนุนโครงการระหว่างประเทศต่างๆ โดยการติดต่อกับโรแทเรียนในประเทศต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

การเป็นสมาชิกในสโมสรโรตารี จะเป็นได้โดยการรับเชิญ และเป็นไปตามหลักการของการเป็นตัวแทนในแต่ละธุรกิจ และวิชาชีพ การจัดประเภทอาชีพดังกล่าวจะประกันการมีตัวแทน ของชุมชน ในแขนงวิชาชีพต่างๆได้อย่างกว้างขวาง

สโมสรต่างๆ จะมีการประชุมปกติเป็นประจำสัปดาห์ เพื่อมิตรภาพ รวมทั้งการจัดรายการ เพื่อการให้ข้อมูลที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความสำคัญของโลกและของท้องถิ่น

งานที่แท้จริงของโรตารีจะเกิดขึ้นก่อน และหลังการประชุมเมื่อโรแทเรียนทั้งหลายได้วางแผนงาน และดำเนินงานในโครงการที่น่าสนใจต่างๆ แก่เพื่อนมนุษย์และการศึกษาอย่างหลากหลาย ซึ่งจะสัมผัสชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นของเขา และชุมชนโลกของเราได้

ปฏิบัติการโรตารี

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น การจัดการฝึกอบรมทางอาชีพ การสนับสนุนทุนการการศึกษาระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชนจากอาชีพ การฝึกอบรมและการให้กำลังใจแก่ผู้นำในอนาคต การอาสาสมัครปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลในประเทศที่กำลังพัฒนา การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กๆ นับล้านคน การสร้างบ้านพักราคาถูกแก่คนชรา รายการปฏิบัติการยังคงมีต่อไปเรื่อยๆ เนื่องจากมีโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่หลากหลายมากมายเท่าที่สโมสรโรตารีต่างๆ กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังมีโครงการของสโมสรในท้องถิ่นอื่นๆ อีกดังนี้

 • การแลกเปลี่ยนเยาวชนโรตารี ส่งนักเรียนมัธยม จำนวน 7,000 คน ไปศึกษายังต่างประเทศในแต่ละปี
 • การบริการชุมชนโลก ซึ่งจับคู่สโมสรโรตารีต่างๆ ระหว่าง 8 ประเทศหรือกว่านั้น ในการสนับสนุนโครงการบริการชุมชน
 • อินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ เป็นสโมสรบำเพ็ญประโยชน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี ซึ่งให้โอกาสเด็กวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
 • กลุ่มผู้นำเยาวชนโรตารี (ไรล่า) จะตระหนักถึง และพัฒนาผู้นำรุ่นหนุ่มสาว
 • กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์หมู่บ้านโรตารี และ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี จะสามารถทำให้คนพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชนของตนได้
 • กิจกรรมมิตรภาพระหว่างกันในโลก จะรวมโรแทเรียนทั้งหลายจากทั่วโลกด้วยกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจร่วมกันทางด้านสันทนาการและวิชาชีพ

มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล ให้โอกาสโรแทเรียน ทั้งหลายได้ปฎิบัติ งานเพื่อความเข้าใจและสันติสุขระหว่างประเทศ มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1917 และได้รับการสนับสนุนโดยการช่วยเหลือในด้านอาสาสมัครของโรแทเรียน และมิตรสหายทั้งหลายแห่งโรตารีด้วยมูลนิธิของเขาทั้งหลายเหล่านั้นโรแทเรียนสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ฑูตสันติไมตรี รวมทั้งการสร้างสรรค์โครงการแก่เพื่อมนุษย์ใหญ่น้อย ต่างๆ ซึ่งจะช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับมวลชนนับล้านทั่วโลกได้

โรแทเรียนทั้งหลายสนับสนุนโครงการโปลิโอพลัส ผ่านมูลนิธิโรตารี ด้วยความมุ่งมั่นของโรตารีที่จะประสานงานกับองค์กรอนามัยระดับชาติและนานาชาติ ตามเป้าหมายของการกำจัดโรคโปลิโอให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2005 ซึ่ง เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของโรตารี เด็กๆ มากกว่า ครึ่งพันล้านคนในประเทศที่กำลังพัฒนาได้รับภูมิคุ้มกันโรคโปลิโอแล้วด้วยทุนสนับสนุนโครงการโปลิโอพลัส

Design & Development by Digital Simply