กิจกรรมสโมสร

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงานสถาปนา สโมสรอินเตอร์แรค โรงเรียนอำนวยศิลป์

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงานสถาปนา สโมสรอินเตอร์แรค โรงเรียนอำนวยศิลป์

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก เดินทางไปมอบมุ้ง 900 หลัง ให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีบางรัก เดินทางไปมอบมุ้ง 900 หลัง ให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงาน สโมสรคู่มิตร ณ ประเทศเกาหลี

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงาน สโมสรคู่มิตร ณ ประเทศเกาหลี

Read more
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโดยกองทุนพิชิต ดิเรก ฐาปนพงศ์และผู้การบุญชัย ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ธาตุทอง

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโดยกองทุนพิชิต ดิเรก ฐาปนพงศ์และผู้การบุญชัย ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ธาตุทอง

Read more
โครงการเล่านิทาน ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ สโมสรโรตารีบางรัก

โครงการเล่านิทาน ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ สโมสรโรตารีบางรัก

Read more
ขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีบางรัก ที่ได้รับถ้วยรางวัล พระศรีวิสารวาจา

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีบางรัก ที่ได้รับถ้วยรางวัล พระศรีวิสารวาจา ทำกิจกรรมโดดเด่นในรอบปี ในงานประกาศเกียรติคุณ สโมสรโรตารี่ (Citation) ะ

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก เดินทางไปมอบอุปกรณผ์เครื่องทำกาแฟ และเมล็ดกาแฟ พร้อมตรวจงานทาสี ณ จังหวัดน่าน

ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 สโมสรโรตารีบางรัก เดินทางไปมอบอุปกรณผ์เครื่องทำกาแฟ และเมล็ดกาแฟ ณ จังหวัดน่าน พร้อมตรวจงานทาสี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของสโมสร ณ โรงเรียน

Read more
Welcome สโมสรโรตารีคู่มิตร Rc of Kelena Jaya และ คู่มิตรจากประเทศเกาหลี มาร่วมงานสถาปนาค่ะ

Welcome สร.คู่มิตร Rc of Kelena Jaya และ คู่มิตรจากประเทศเกาหลี มาร่วมงานสถาปนาค่ะ

Read more
Design & Development by Digital Simply