Club activities

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ : รทร.ณัชชา เหมะจันทร

1. ร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลา จัดอบรมอาชีพให้แก่ชุมชนและทาสีอาคารเรียน “โครงการอบรมอาชีพทาสีอาคาร” มอบให้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์

Read more
จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจาปี 2563-64 โดย อน.ยุวดี ปิตวิวัฒนานนท์ เป็นประธานจัดงาน

จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจาปี 2563-64 โดย อน.ยุวดี ปิตวิวัฒนานนท์ เป็นประธานจัดงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน

Read more
ร่วมกับภาค 3350 โรตารีสากล ร่วมแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล “โรตารีเดิน-วิ่งเพื่อขจัดโปลิโอ 2563-64”

ร่วมกับภาค 3350 โรตารีสากล ร่วมแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล “โรตารีเดิน-วิ่งเพื่อขจัดโปลิโอ 2563-64” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี

Read more
จัดประชุม Club Assembly ครั้งที่ 3 ร่วมกับท่านผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากลในโอกาสมาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ

จัดประชุม Club Assembly ครั้งที่ 3 ร่วมกับท่านผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากลในโอกาสมาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน

Read more
จัดประชุม Club Assembly ครั้งที่ 2 ร่วมกับงานมิตรภาพ Fellowship Night เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน

จัดประชุม Club Assembly ครั้งที่ 2 ร่วมกับงานมิตรภาพ Fellowship Night เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน

Read more
ผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาคพบนายกสโมสร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ร้านไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี

ผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาคพบนายกสโมสร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ร้านไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี

Read more
ร่วมการสัมมนามูลนิธิ “การสัมมนามูลนิธิโรตารีและการบริหารกองทุนสนับสนุนภาค 3350”

ร่วมการสัมมนามูลนิธิ “การสัมมนามูลนิธิโรตารีและการบริหารกองทุนสนับสนุนภาค 3350” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Read more
มอบทุนการศึกษาในปี 2563 ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

มอบทุนการศึกษาในปี 2563 ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จานวน 32 ทุน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มูลค่า 160,000 บาท

Read more
Design & Development by Digital Simply