กิจกรรมสโมสร

การส่งมอบโครงการ Global Grant Project แก่ โรงเรียนวัดบางตะพาน และ โรงเรียนบ้านปากบางกลม

การส่งมอบโครงการ Global Grant Project มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนวัดบางตะพาน และโรงเรียนบ้านปากบางกลม รวม 2 เครื่อง, มอบชุดเครื่องเขียนจำนวน 120 ชุด และทุนการศึกษาจำนวน 20

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ขอต้อนรับ แอนน์สมทรง สัจจาภิมุข ที่ให้เกียรติ์มาบรรยายเรื่อง “มุมมองอินเดียยุคใหม่”

สโมสรโรตารีบางรัก ขอต้อนรับ แอนน์สมทรง สัจจาภิมุข ที่ให้เกียรติ์มาบรรยายเรื่อง "มุมมองอินเดียยุคใหม่"

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ได้รับเกียรติจากท่าน นยล.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียที่ไม่รู้จัก”

สโมสรโรตารีบางรัก ได้รับเกียรติจากท่าน นยล.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง "ท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียที่ไม่รู้จัก"

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงาน DTA 2018 ณ เมืองทองธานี

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงาน DTA 2018 ณ เมืองทองธานี

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงานครบรอบ 30 ปี Rc of Amagasaki South ประเทศญี่ปุ่น

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงานครบรอบ 30 ปี Rc of Amagasaki South ประเทศญี่ปุ่น

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ขอต้อนรับท่าน ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “หัวเราะ…เพาะสุข”

สโมสรโรตารีบางรัก ขอต้อนรับท่าน ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง "หัวเราะ...เพาะสุข"

Read more
ประชุม District Conference ณ Ambassador City Jomtien, Pataya

ประชุม District Conference ณ Ambassador City Jomtien, Pataya

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ขอต้อนรับ ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสำหรับแม่พิมพ์ของชาติยุค 4.0″

สโมสรโรตารีบางรัก ขอต้อนรับ ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสำหรับแม่พิมพ์ของชาติยุค 4.0"

Read more
Design & Development by Digital Simply