กิจกรรมสโมสร

ประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 6 กันยายน 2561

ประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 6 กันยายน 2561

Read more
โครงการเล่านิทาน ของ สโมสรโรตารีบางรัก ณ โรงเรียนวรรณวิทย์

โครงการเล่านิทาน ของ สโมสรโรตารีบางรัก ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

Read more
ท่านนายกชนก มีวิเศษ นายกสโมสรโรตารีบางรัก เป็นตัวแทนสโมสร มอบเงินบริจาคช่วยน้ำท่วม ลาว และ พม่า กับ ท่านผู้ว่าการภาคนครินทร์

ท่านนายกชนก มีวิเศษ นายกสโมสรโรตารีบางรัก เป็นตัวแทนสโมสร มอบเงินบริจาคช่วยน้ำท่วม ลาว และ พม่า กับ ท่านผู้ว่าการภาคนครินทร์

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงาน TNI DAY

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงาน TNI DAY วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

Read more
ประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดร.สุริยา จินดาวงศ์ ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง อาเซี่ยนกับประเทศไทย จากอดีตสู่อนาคตร่วมกัน

ประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดร.สุริยา จินดาวงศ์ ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง อาเซี่ยนกับประเทศไทย จากอดีตสู่อนาคตร่วมกัน

Read more
สโมสรโรตารีบางรั กับ โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3350 ณ โรงแรม The Grand Miracle

สโมสรโรตารีบางรั กับ โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3350 ณ โรงแรม The Grand Miracle วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงานสถาปนา สโมสรอินเตอร์แรค โรงเรียนอำนวยศิลป์

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมงานสถาปนา สโมสรอินเตอร์แรค โรงเรียนอำนวยศิลป์

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก เดินทางไปมอบมุ้ง 900 หลัง ให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีบางรัก เดินทางไปมอบมุ้ง 900 หลัง ให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more
Design & Development by Digital Simply