ร่วมกับภาค 3350 โรตารีสากล ร่วมแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล “โรตารีเดิน-วิ่งเพื่อขจัดโปลิโอ 2563-64”

Cover

ร่วมกับภาค 3350 โรตารีสากล ร่วมแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล “โรตารีเดิน-วิ่งเพื่อขจัดโปลิโอ 2563-64” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี

02 01

Design & Development by Digital Simply