จัดประชุม Club Assembly ครั้งที่ 3 ร่วมกับท่านผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากลในโอกาสมาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ

Cover

จัดประชุม Club Assembly ครั้งที่ 3 ร่วมกับท่านผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากลในโอกาสมาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน

02 01

Design & Development by Digital Simply