จัดประชุม Club Assembly ครั้งที่ 2 ร่วมกับงานมิตรภาพ Fellowship Night เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน

Cover

จัดประชุม Club Assembly ครั้งที่ 2 ร่วมกับงานมิตรภาพ Fellowship Night เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน

02 01

Design & Development by Digital Simply