สร.บางรัก ขอต้อนรับ ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงศ์ ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง ระบบบริหารข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า

1539338735234

สร.บางรัก ขอต้อนรับ ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงศ์ ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง ระบบบริหารข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

1539338735234

1539338764714

Design & Development by Digital Simply