ประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดร.สุริยา จินดาวงศ์ ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง อาเซี่ยนกับประเทศไทย จากอดีตสู่อนาคตร่วมกัน

FB_IMG_1536559274152

ประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดร.สุริยา จินดาวงศ์ ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง อาเซี่ยนกับประเทศไทย จากอดีตสู่อนาคตร่วมกัน

FB_IMG_1536559279702

FB_IMG_1536559274152

Design & Development by Digital Simply