สโมสรโรตารีบางรั กับ โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3350 ณ โรงแรม The Grand Miracle

20180804_090028

สโมสรโรตารีบางรั กับ โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3350 ณ โรงแรม The Grand Miracle วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

20180804_090028 20180804_085801 20180804_090000

Design & Development by Digital Simply