สโมสรโรตารีบางรัก เดินทางไปมอบมุ้ง 900 หลัง ให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดสุพรรณบุรี

20180630_111322

สโมสรโรตารีบางรัก เดินทางไปมอบมุ้ง 900 หลัง ให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดสุพรรณบุรี

20180630_110020

20180630_111322

20180630_102457

Design & Development by Digital Simply