โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโดยกองทุนพิชิต ดิเรก ฐาปนพงศ์และผู้การบุญชัย ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ธาตุทอง

20180615_212416

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโดยกองทุนพิชิต ดิเรก ฐาปนพงศ์และผู้การบุญชัย ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ธาตุทอง

20180615_212416

20180615_111052

Design & Development by Digital Simply