ขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีบางรัก ที่ได้รับถ้วยรางวัล พระศรีวิสารวาจา

1528545045684

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีบางรัก ที่ได้รับถ้วยรางวัล พระศรีวิสารวาจา ทำกิจกรรมโดดเด่นในรอบปี ในงานประกาศเกียรติคุณ สโมสรโรตารี่ (Citation)

1528545040332

1528545045684

1528545053283

1528545057923

Design & Development by Digital Simply