สโมสรโรตารีบางรัก ขอต้อนรับ แอนน์สมทรง สัจจาภิมุข ที่ให้เกียรติ์มาบรรยายเรื่อง “มุมมองอินเดียยุคใหม่”

20180510_135159

สโมสรโรตารีบางรัก ขอต้อนรับ แอนน์สมทรง สัจจาภิมุข ที่ให้เกียรติ์มาบรรยายเรื่อง “มุมมองอินเดียยุคใหม่”

1522344508263

20180510_135159

Design & Development by Digital Simply