สโมสรโรตารีบางรัก ได้รับเกียรติจากท่าน นยล.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียที่ไม่รู้จัก”

1522344508263

สโมสรโรตารีบางรัก ได้รับเกียรติจากท่าน นยล.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียที่ไม่รู้จัก”

1522344474858

1522344508263

Design & Development by Digital Simply